Kristiansunds kontor

Storgata 34, 6508 Kristiansund
Tlf: 715 715 00
Email: kristiansund@nordmore-revisjon.no

Aures kontor

Gammelbrannstasjonen, 6690 Aure
Tlf: 715 715 00
Email: aure@nordmore-revisjon.no

Moldes kontor

Fannestrandvegen 51B, 6415 Molde
Tlf: 90 50 95 96
Email: odd.ivar@revisorthue.no

Sunndals kontor

Sunndalsvn.6, 6600 Sunndalsøra
Tlf: 916 65 558
Email: oeb@norom.no / ao@norom.no

Surnadals kontor

Skeivegen 26, 6650 Surnadal
Tlf: 71 65 85 85
Email: surnadal@nordmore-revisjon.no

Nordmøre Revisjon er en sammenslutning av frittstående revisjonsselskap med kontor i Aure, Kristiansund, Sunndal, Surnadal og Tingvoll. Nordmøre Revisjon samarbeider med Romsdal Revisjon i Molde.

Totalt er vi 42 ansatte, hvorav 5 statsautoriserte revisorer, 17 registrerte revisorer, 2 diplomerte internrevisorer og 18 autoriserte regnskapsførere. Vår målsetting er å være en viktig bidragsyter for våre kunder som revisor eller regnskapsfører og som rådgiver.

Gjennom lokaliseringen av våre kontor er vi tilgjengelig i nærmiljøet hvor vi kan tilby faglig kompetanse og inngående lokalkunnskap. Våre 1200 kunder er i hovedsak lokalisert på Nordmøre og i Romsdal og består av alt fra små selskap til større selskap innen de fleste bransjer.

Kristiansund

Storgata 34, 6508 Kristiansund
Tlf: 715 715 00
kristiansund@nordmore-revisjon.no

Aure

Gammelbrannstasjonen, 6690 Aure
Tlf: 715 715 00
aure@nordmore-revisjon.no

Surnadal

Skeivegen 26, 6650 Surnadal
Tlf: 71 65 85 85
surnadal@nordmore-revisjon.no

Molde

Fannestrandvegen 51B, 6415 Molde
Tlf: 90 50 95 96
odd.ivar@revisorthue.no

Tingvoll

 

Tlf: 916 65 558
oeb@norom.no

Sunndal

Sunndalsvn.6, 6600 Sunndalsøra
Tlf: 916 65 558
oeb@norom.no / ao@norom.no