Nordmøre Revisjon er en sammenslutning av frittstående revisjonsselskap med kontor i Aure, Kristiansund, Sunndal, Surnadal og Tingvoll. Nordmøre Revisjon samarbeider med Odd Ivar Thue AS og Kjell Harald Langli AS med kontor i Molde.

Totalt er vi 36 ansatte, hvorav 4 statsautoriserte revisorer, 14 registrerte revisorer, 2 diplomerte internrevisorer og 18 autoriserte regnskapsførere. Vår målsetting er å være en viktig bidragsyter for våre kunder som revisor eller regnskapsfører og som rådgiver.

Gjennom lokaliseringen av våre kontor er vi tilgjengelig i nærmiljøet hvor vi kan tilby faglig kompetanse og inngående lokalkunnskap. Våre 1200 kunder er i hovedsak lokalisert på Nordmøre og i Romsdal og består av alt fra små selskap til større selskap innen de fleste bransjer.